Transportlösningar

Kreativitet
problemlösning
nära kundsamarbete

Hos oss på Ottossons Åkeri finns en lång tradition av nära samarbete med våra kunder, av kreativa lösningar och nytänkande. Detta visar sig på flera sätt i vår verksamhet, där vi hela tiden strävar efter särskilt anpassade lösningar för dig som kund.
I vissa fall krävs specifika lösningar som vi tar fram i dialog tillsammans med kunder och samarbetspartners.
Så skapar vi långsiktiga relationer, byggda på ömsesidigt förtroende, och så kommer vi även fortsättningsvis att gemensamt vidareutveckla verksamheten.

Ett exempel på kundanpassade transportkoncept som vi utvecklat tillsammans med en av våra kunder är samarbetet med Vattudalens Fisk. Företaget har etablerat storskalig fiskodling i Ströms Vattudal – med en beräknad årsproduktion på 3200 ton, vilket utgör en stor del av Sveriges totala produktion av odlad röding och regnbåge.
Med hjälp av specialbyggda tankar kör vi numera regelbundna turer med levande yngel från yngeluppfödningsanläggningar i södra Sverige till fiskodlingarna i Vattudalen. Dessa fisktransporter med bil och släp utförs med landets största ekipage för levande fisk.
k1

k3
k2
k4
k5